CHYSTÁTE SE K PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ?  

konzultační místnost v Horních Bludovicích
konzultační místnost v Horních Bludovicích

DÉLKA SPOLUPRÁCE

Počet konzultací lze dohodnout předem, u systemického přístupu je však obvyklejší stanovit frekvenci a počet sezení až v průběhu spolupráce. V mé praxi se zpravidla omezuje poskytnutí poradenských služeb na jednu až dvě konzultace, počet sezení v případě terapie, doprovázení a osobního rozvoje se pohybuje v rozmezí 4 - 10 konzultací, to ale není podmínkou. Vždy záleží na potřebách klienta, nikoli terapeuta :-)

NEBOJTE SE PŘIJÍT :-)

Zatímco v některých zemích, zejména na západ od našich hranic, již po desetiletí patří návštěva poradce nebo terapeuta k "dobrému tónu" (dokonce může být někdy až nepřiměřeně četná), u nás bývá tato forma pomoci s řešením problémů mnohými lidmi chápána dosud jako projev slabosti nebo osobního selhání.

Zvláště v menších městech a na venkově jsou lidé zvyklí své starosti a trápení - s dětmi, s partnerem, s rodiči, s kolegou nebo sami se sebou - nosit v sobě a nehledat odbornou pomoc. Někdy bývá důvodem problematická dostupnost takové služby, častější je ale obava z něčeho nového, neobvyklého, neznámého.

Naštěstí se situace již začala měnit :-)

JAK PROBÍHÁ SEZENÍ

Vždy se jedná o formu rozhovoru. Klient přichází se svým tématem (potíží, potřebou, otázkou, trápením) a ve spolupráci se mnou si ujasňuje, co od sezení očekává, co mu může pomoci, čemu se chce naučit, co "vlastně potřebuje". Až je toto jasné, začíná spolupráce na uskutečnění dohodnutého cíle. A to se děje opět formou rozhovoru.

POTŘEBUJETE SE JEŠTĚ NA NĚCO ZEPTAT?

Napište mi, ráda Vám odpovím.

Nebo zavolejte:

775 353 206