ODBORNÁ ZPŮSOBILOST


Jsem zapsána v seznamu psychoterapeutů České asociace pro psychoterapii (ČAP), která vede Seznam certifikovaných psychoterapeutů, splňujících kritéria Evropské asociace pro psychoterapii.  Stávající podmínky pro zapsání do seznamu jsou následující:


1. Magisterský titul v relevantním univerzitním oboru

2. Komplexní psychoterapeutický výcvik (psychoterapeutický výcvik je pětileté postgraduální studium zakončené zkouškou)

3. Celoživotní vzdělávání a průběžná supervize vlastní psychoterapeutické praxe

4. Dodržování etického kodexu a pravidel pro práci evropského psychoterapeuta


https://czap.cz/seznam-psychoterapeutu


NĚCO O MNĚ

Jsem psychoterapeutka, supervizorka a též rodinná a výchovná poradkyně v soukromé praxi. Věnuji se rovněž práci v poradně VIA ALTERA, což je "osvětová" nezisková organizace. 

Jsem šťastně rozvedená i šťastně vdaná (v tomto pořadí :-) Mé dvě děti - Jakub a Kateřina - opustily již před lety rodné hnízdo, ale vracejí se občas z dálek a přivážejí s sebou k velkému mému potěšení jejich čtyři krásné děti - Horáce, Jasmínu, Natálii a Tobiáše. 

Jsem narozena ve znamení Ryb, a to je možná důvod, proč ráda pomáhám druhým lidem.        V soukromí i profesionálně.

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ (12 semestrů)

1986 - 1992 Filozofická fakulta OSU

Magisterské studium, státní zkoušky z psychologie a pedagogiky 


POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ (2000 hodin)

Komplexní výcvik v psychoterapii (akreditace České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)

(PhDr. Strnad, Mgr. Hesoun, Mgr. Macek, MUDr. Matuška, MUDr. Kunertová) 

Výcvik Narativní terapie 

(PhDr. Strnad, Mgr. Jargus, Jim Wilson j.h.)

Výcvik v systemické párové a rodinné terapii 

(PhDr. Strnad, Mgr. Hesoun)

Výcvik Supervize v pomáhajících profesích 

(PhDr. Veltrubská, Mgr. Smékal, PhDr. Tošner)

Výcvik Systemická supervize a koučování

(MUDr. Matuška)

Specializační studium Metodik prevence sociálně patologických jevů 

(Ostravská univerzita)

Vzdělávací program Lektor pro společné vzdělávání 

(Národní institut dalšího vzdělávání)